Sungrow Emea VC M6uljj6y Unsplash

Kartläggning. 

Vi plöjer väg för framtiden. 

Vi går tillsammans igenom er verksamhet när vi gör en kartläggning. Då tittar vi på flera olika parametrar som vilket abonnemang fastigheten har och om detta är rätt val, hur mycket energi förbrukas per produktionsenhet och vilka möjligheter det finns med den nuvarande elanläggningen. 
Tillsammans med denna information sätter vi upp mål med mätningar, förbättringar och utveckling utefter era förutsättningar och egna mål för miljö och energiförbrukning.

James Baltz Qlcgvoid0hy Unsplash