Raps

Din gröna partner

Vårt mål är att främja övergången till en ren och hållbar framtid genom att kombinera solenergi med företag och lantbruk i Sverige. Genom att sammanfoga dessa områden skapar vi ekonomisk nytta och minskar klimatpåverkan. Med Grönteknik i Sverige kan både lantbruk, företag och privatpersoner ta steget mot en hållbar och självförsörjande framtid.

Vi är er gröna partner genom hela processen

1704954807717

Samarbete med takläggare - Svensk Byggstandard AB

För de första 10 kunderna som väljer att byta tak i samband med en solcellsinstallation erbjuder vi en rabatt på 10% på solcellsanläggningen. Det är vårt sätt att fira detta nya partnerskap!

Läs mer

För en hållbar utveckling. 

Vi arbetar mot de globala målen för att bidra med vad vi kan till en gemensam framtid. Hållbar och förnybar energi skapar bra förutsättningar för att modernisera, effektivisera och automatisera verksamheter. Vi är med från kartläggning och planering till installation av solceller, laddstolpar och ellagring.

Umbraco.Web.PublishedModels.Image

Hållbar energi för alla.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Umbraco.Web.PublishedModels.Image

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

För tryggare gårdar.

Vi på Grön Teknik har ingått ett samarbete med Dunstan häst- & gårdsförsäkring. Tillsammans skapar vi tryggare gårdar för våra kunder. Vill du veta mer om Dunstan? Läs mer här.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra erbjudanden från Dunstan häst- och gårdsförsäkring.