SH Elkedjan 2020Mar11 01308Br S

Fyra av fem solcellsinstallationer är felaktiga!

Vill du försäkra dig om att din anläggning inte är en säkerhetsrisk? Att du fått rätt solpaneler och andra komponenter du beställt och att de är monterade på korrekt sätt? 
Vi erbjuder dig som villaägare en slutbesiktning eller statusbesiktning av din solcellsanläggning beroende på var i installationen du befinner dig. 

Idag är fyra av fem solcellsanläggningar felaktiga. Här är några av de vanligaste felen;
- Kablage som ligger mot vassa kanter
- Solpanelerna är felaktigt fästa, både vad gäller infästning i taket och klämmorna som ska hålla fast panelerna mot aluminiumskenorna. 
- Skuggade paneler
- Uppmärkning
- Snö- och vindlastberäkning samt övrig dokumentation
- Rätt kontakter
- Felaktigt placerade växelriktare

Med många års erfarenhet och relevanta utbildningar vet vi vad vi ska kolla efter och vilka regler som gäller för att du som kund ska känna dig trygg och säker med din solcellsanläggning. 

Kontakta oss för att boka en besiktning